DOG KANARYJSKI

Drukuj

Wzorzec FCI nr 343 (Data publikacji obowizujcego wzorca: 04.06.2001)

Kraj pochodzenia: Hiszpania
Przeznaczenie: Pies strujcy, pomagajcy w wypasie byda.

Klasyfikacja FCI:
Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie i rasy pokrewne.
Sekcja 2.1: Molosy, typ dogowaty.

Krtki rys historyczny:

Pies molosowaty, pochodzcy z wysp Teneryfa i Gran Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Rasa pochodzi ze skrzyowania rdzennie kanaryjskich psw pomagajcych przy wypasie byda, zwanych ?majorero?, oraz molosw sprowadzonych pniej na archipelag.W wyniku tych krzywek powstaa odrbna, lokalna grupa psw w typie doga, redniego wzrostu, o umaszczeniu prgowanym lub powym z biaymi znaczeniami oraz mocnej, typowej dla molosw budowie, ale jednoczenie zwinnych i energicznych; o wielkim, nieokrzesanym temperamencie oraz ywym i wiernym charakterze.

W cigu XVI i XVII wieku ich populacja znaczco si powikszya. Liczne wzmianki o tego typu psach mona znale w hiszpaskich tekstach historycznych, a przede wszystkim w ?Dokumentach Rady Miejskiej?. rda te opisuj zadania jakie speniay, gwnie jako psy strujce i strzegce stad byda, a take pomagajce rzenikom w chwytaniu i ujarzmianiu zwierzt.


Wygld oglny:
Pies redniego wzrostu, harmonijnie zbudowany o profilu nakrelonym liniami prostymi i czarnej masce. Mocnej, krpej budowy, proporcjonalny. Dobrze uminiony, o tuowiu duszym ni wysoko w kbie. Suki s nieco dusze ni psy.


Temperament / zachowanie:
Pies o spokojnym wygldzie i uwanym spojrzeniu. Szczeglnie predysponowany do strowania oraz tradycyjnej funkcji psa zaganiajcego i kierujcego stadem byda.

Pewny siebie, o zrwnowaonym usposobieniu. Szczeka tonem niskim i gbokim. agodny i wielkoduszny dla czonkw rodziny, bardzo przywizany do waciciela, nieufny w stosunku do obcych.

Wygld wyraa pewno siebie, szlachetno i lekki dystans. W stanie pobudzenia jego postawa wyraa si, a spojrzenie jest czujne.


Gowa:
W ksztacie nieco wyduonego szecianu, masywna, krtka, mocna, okryta lun skr.

Proporcje mzgoczaszki i kufy wynosz 60% - 40%. Szeroko mzgoczaszki stanowi 3/5 dugoci caej gowy.


Cz mzgowiowa:
Mzgoczaszka: Lekko wypuka w paszczynie podunej i poprzecznej, chocia ko czoowa jest paska. Szeroko mzgoczaszki jest zbliona do jej dugoci. uki jarzmowe silne zaznaczone, minie skroniowe i policzkowe dobrze rozwinite, ale nie wypuke. Guz potyliczny sabo zaznaczony.

Stop: zaznaczony, ale nie przesadnie. Bruzda czoowa wyrana, cignie si przez okoo 2/3 dugoci czaszki. Linie mzgoczaszki i kufy s rwnolege lub lekko zbiene.
Cz twarzowa:
Nos: Szeroki, o mocnym czarnym pigmencie. Osadzony na przedueniu grnej linii kufy. Przednia krawd nosa jest lekko cofnita za przedni krawd warg. Nozdrza due, umoliwiajce swobodne oddychanie.

Kufa: Krtsza od mzgoczaszki. Jej dugo stanowi zwykle 40% dugoci gowy, a szeroko 2/3 szerokoci mzgoczaszki. Szeroka u nasady i lekko zwajca si w kierunku nosa. Grna linia kufy paska, o prostym profilu, bez wygarbie.

Wargi: Wargi grne umiarkowanie obwise, z przodu cz si tworzc ksztat odwrconej litery ?V?, od wewntrznej strony ciemno pigmentowane.

Szczki /Uzbienie: Zgryz noycowy. Zgryz cgowy jest dopuszczalny, ale niepodany ze wzgldu na szybsze zuywanie si zbw. Dopuszczalny jest rwnie lekki przodozgryz. Ky szeroko rozstawione. Zby szerokie, o mocnych nasadach. Zby trzonowe due, siekacze niewielkie, ky dobrze rozwinite i prawidowo wzajemnie dopasowane.

Oczy: Lekko owalne, rozmiaru redniego do duego, szeroko rozstawione, nie zapadnite ani wyupiaste. Powieki czarno pigmentowane i dobrze przylegajce, nigdy opadajce. Kolor oczu kasztanowy do ciemnokasztanowego, stosownie do koloru szaty, ale nigdy jasny.

Uszy: redniego rozmiaru, szeroko rozstawione, okryte krtkim i delikatnym wosem, opadaj swobodnie po obu stronach gowy. Zoone na gowie maj ksztat ryczek. Osadzone w punkcie nieco wyszym ni przeduenie linii oka. Uszy osadzone zbyt wysoko i blisko siebie s nietypowe. W krajach dopuszczajcych kopiowanie uszy s stojce.


Szyja:
Nieco krtsza ni cakowita dugo gowy. Po dolnej stronie nieco luna skra tworzy niewielkie podgardle. Szyja jest bardzo muskularna, masywna, prosta, w ksztacie cylindryczna.


Tuw:
Wyduony, szeroki i gboki. Jego dugo przewysza wysoko w kbie o 18 ? 20%, przy czym suki s nieco dusze. Sabizny sabo zaznaczone.

Linia grna: Prosta, bez deformacji, podtrzymywana przez dobrze rozwinit, ale niezbyt widoczn muskulatur. Wznosi si lekko od kbu ku zadowi. Nigdy kowata ani karpiowata.

Zad: redniego rozmiaru, szeroki i zaokrglony. Nie powinien by zbyt dugi, aby nie ogranicza swobody ruchw. U suk zwykle szerszy ni u psw.

Klatka piersiowa: Szeroka, o dobrze widocznych miniach. Powinna siga co najmniej do okcia, ogldana zarwno z profilu, jak i od frontu. Obwd klatki piersiowej zwykle rwny wysokoci w kbie powikszonej o 45%. ebra dobrze wysklepione.

Linia dolna: Lekko wznoszca si, nigdy opadajca.


Ogon:
Gruby u nasady i zwajcy si ku kocowi, nie powinien siga dalej ni do stawu skokowego. Osadzony ani zbyt nisko, ani za wysoko. W ruchu szablasto wygity, nie powinien by zwinity ani wygity w kierunku grzbietu. W spoczynku zwisa prosto zawijajc si lekko na kocu.


Koczyny:
Koczyny przednie:

opatki: Mocno skone.
Ramiona: Dobrze ktowane, ukone, harmonijnie poczone z prostymi podramionami, mocnej koci i dobrze uminione.

okcie: Nie powinny by wciniete ani odstajce. Odlego okci od podo powinna by zbliona do 50% wysokoci w kbie psw i nieco mniejsza u suk.

rdrcze: Mocne, ustawione nieco skonie.

apy: Kocie, z zaokrglonymi, niezbyt zwartymi palcami. Poduszki czarne, dobrze rozwinite. Pazury ciemne, biae niepodane, cho mog si pojawi u osobnikw o jasnym umaszczeniu.Koczyny tylne:
Mocne i rwnolege.

Uda: Dugie i muskularne. Ktowanie umiarkowane, nie przesadne.

Stawy skokowe: Osadzone nisko.

Stopy: Nieco wiksze od ap, o podobnym wygldzie.


Ruch:
Zwinny, sprysty, pokrywajcy duo terenu, z dalekim wykrokiem. Ogon w ruchu noszony jest nisko, a gowa nieco powyej linii grzbietu, w stanie pobudzenia gowa i ogon s podniesione.

Skra:
Gruba i elastyczna, luna na szyi, w pobudzeniu tworzy na gowie liczne symetryczne zmarszczki, ktrych osi symetrii jest zmarszczka biegnca rodkiem czoa.

Szata:
Wos: krtki, gruby, pasko przylegajcy, bez podszerstka (moe pojawi si czasami na szyi i poladkach), nieco szorstki w dotyku. Bardzo krtki i delikatny na uszach, troch duszy w czci krzyowej i na poladkach.

Umaszczenie: Prgowane we wszystkich odcieniach, od ciepych, ciemnych odcieni do jasnoszarego i blond. Rne odcienie powego, a do piaskowego. Biae znaczenia mog pojawi si na piersi, gardle i u nasady szyi, a take na palcach koczyn, jednak powinny by jak najmniejsze.

Maska zawsze czarna, nie sigajca dalej ni na wysoko oczu.


Wzrost i ciar:

Wysoko w kbie: Psy: 60 ? 65 cm

Suki: 56 ? 61 cm

W przypadku osobnikw bardzo typowych zezwala si na odchylenie 1 cm od grnej i dolnej granicy wzrostu.

Minimalny ciar: Psy: 50 kg

Suki: 40 kg


Wady:
Wszelkie odstpstwa od powyszego standardu powinny by uznawane za wady i oceniane w zalenoci od stopnia odchylenia.

Drobne wady:
- zbyt liczne zmarszczki w czci twarzowej, jeli nie znieksztacaj jej wyrazu
*

zgryz cgowy


Powane wady:

*

gowa o niewaciwych proporcjach
*

linie mzgoczaszki i kufy silnie zbiene, nadmiernie wyraony stop
*

maska sigajca dalej ni na wysoko oczu
*

apy lub stopy ustawione do rodka albo na zewntrz
*

fafle nazbyt obwise
*

jednakowa wysoko kbu i zadu
*

nadmiernie obwise podgardle
*

lune powieki
*

wypuky grzbiet kufy
*

niedostateczne lub nadmierne ktowanie
*

opadajca linia dolna
*

niezbyt gboka klatka piersiowa
*

zbyt wysokie osadzenie ogona, ogon zbyt cienki
*

saby kociec


Wady bardzo powane:

- kwadratowy profil
- gowa trjktna, wska, nie szecienna
- lekka budowa
- ogon zawinity, bardzo cienki, jednakowej gruboci na caej dugoci lub zdeformowany
- wzrost zbyt wysoki lub zbyt niski
- linia grzbietu kowata lub karpiowata, sabe przedpiersie, ebra zbyt mao wysklepione
- brak zmarszczek w czsci twarzowej (nacignita, nieelastyczna skra)
- jasne oczy (te), oczy zbyt wsko osadzone, skone, wyupiaste lub zapadnite
- nadmierny przodozgryz
- braki zbw (z wyjtkiem P1)
- uszy zbyt wysoko osadzone
- mzgoczaszka zaokrglona lub nadmiernie wysklepiona
- linie mzgoczaszki i kufy rozbiene
- wos gadki i delikatny
- sabo wyksztacona maska
- duga, mao masywna szyja

Wady dyskwalifikujce:

- niezrwnowaony charakter, jakiekolwiek objawy agresji
- cakowity brak pigmentacji nosa i wewntrznej strony warg
- zupeny brak maski
- niepodane biae plamy
- zad niszy ni kb, opadajca linia grzbietu
- oczy niebieskie lub rnych kolorw
- ucity ogon
- monorchidy i kryptorchidy
- klatka piersiowa sabo rozwinita


UWAGA: Samce musz mie dwa normalnie rozwinite jdra umieszczone cakowicie w worku mosznowym.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 1.40 MB
Application afterRoute: 0.084 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.133 seconds, 3.48 MB
Application afterRender: 0.150 seconds, 3.74 MB

Zużycie pamięci

3954128

Zapytań do bazy danych: 17

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bodpocb1ugne4oh6hd59fourt0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571087467' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bodpocb1ugne4oh6hd59fourt0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bodpocb1ugne4oh6hd59fourt0','1571088667','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 49
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-14 21:31:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-14 21:31:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='49'
 12. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 13. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 14. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 15. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 16. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak