Twoje konto Jakies bajery

(jestem spiacy)

49.39z
229.00z


Szelki
Powiększ zdjęcie


Szelki

Cena: Zapytaj o cenę

Zapytaj o produkt

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.


Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.094 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.109 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.280 seconds, 3.25 MB
Application afterRender: 0,490 seconds, 4,02 MB

Zużycie pamięci

4246024

Zapytań do bazy danych: 312

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qj6vin8sp1tqb5jr2v2h2b1lt1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1569091892' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qj6vin8sp1tqb5jr2v2h2b1lt1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qj6vin8sp1tqb5jr2v2h2b1lt1','1569093092','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 84)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 11. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 12. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 13. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 14. SELECT module_id, module_name
    FROM jos_vm_module
    ORDER BY module_name
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT *
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=10
    AND `product_publish`='Y'
 18. SELECT product_sku, related_products
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_relations
    WHERE jos_vm_product_relations.product_id='10'
    AND product_publish='Y'
    AND FIND_IN_SET(jos_vm_product.product_id, REPLACE(related_products, '|', ',' ))
    LIMIT 0, 4
 19. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='4'
    AND jos_vm_category.category_id='4'
 20. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='19'
    AND jos_vm_category.category_id='19'
 21. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 22. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 23. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 2000
 24. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='11'
 25. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='35'
 26. SELECT category_child_id
    FROM jos_vm_category_xref
    WHERE category_parent_id='4'
 27. SELECT manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref
    WHERE product_id='10'
 28. SELECT mf_name,jos_vm_manufacturer.manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref,jos_vm_manufacturer
    WHERE product_id='10'
    AND jos_vm_manufacturer.manufacturer_id=jos_vm_product_mf_xref.manufacturer_id
 29. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=10
 30. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='10'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 31. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=10
 32. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 33. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 34. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 35. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 36. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 37. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 38. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 39. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 40. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 41. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 42. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=10
 43. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 44. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=10
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 45. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=10
 46. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 47. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=10
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 48. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 49. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 50. SELECT attribute_value
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE `product_id` = '0'
    AND attribute_name='download'
 51. SELECT DISTINCT file_id, file_mimetype, file_title, file_name
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE file_product_id = '0'
    AND file_published = '1'
    AND file_is_image = '0'
 52. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 53. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 54. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='10'
 55. SELECT COUNT(*) AS num_rows
    FROM jos_vm_product_reviews
                                                 
    WHERE product_id='10'
    AND published='Y'
 56. SELECT comment, TIME, userid, user_rating
    FROM jos_vm_product_reviews
                                         
    WHERE product_id='10'
    AND published='Y'
    ORDER BY `time` DESC  
    LIMIT 0, 5
 57. SELECT jos_vm_vendor.vendor_name
    FROM jos_vm_product, jos_vm_vendor
    WHERE jos_vm_product.product_id='10'
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=jos_vm_product.vendor_id
 58. SELECT *
    FROM jos_vm_product_product_type_xref
    WHERE product_id='10'
 59. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=10
 60. SELECT product_id, attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 61. SELECT product_id, attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 62. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 63. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 64. SELECT product_id, custom_attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 65. SELECT product_id, custom_attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 66. SELECT product_id,product_name
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
    AND product_publish='Y'
 67. SELECT `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
    AND `payment_enabled`='Y'
 68. SELECT `payment_enabled`, `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
 69. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 84 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 70. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id=''
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    ORDER BY product_name DESC
 71. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SZE0001'
 72. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=10
 73. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='10'
 74. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 75. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 76. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 77. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 78. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 79. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (coyote brown)'
 80. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=36
 81. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='36'
 82. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=36
 83. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='36'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 84. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=36
 85. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 86. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='36'
 87. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=36
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 88. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=36
 89. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='36'
 90. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=36
 91. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=36
 92. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (czarne)'
 93. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=34
 94. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='34'
 95. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 96. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='34'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 97. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=34
 98. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 99. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='34'
 100. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=34
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 101. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=34
 102. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='34'
 103. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=34
 104. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 105. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W30/L34 (czarne)'
 106. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=33
 107. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='33'
 108. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 109. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='33'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 110. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=33
 111. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 112. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='33'
 113. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=33
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 114. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=33
 115. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='33'
 116. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=33
 117. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 118. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W28/L32 (czarne)'
 119. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=32
 120. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='32'
 121. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 122. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='32'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 123. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=32
 124. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 125. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='32'
 126. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=32
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 127. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 128. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='32'
 129. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=32
 130. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 131. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT28'
 132. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 133. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='20'
 134. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=20
 135. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='20'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 136. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=20
 137. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 138. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='20'
 139. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 140. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 141. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 142. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 143. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='20'
 144. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBP30'
 145. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=23
 146. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='23'
 147. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=23
 148. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='23'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 149. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=23
 150. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 151. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='23'
 152. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 153. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 154. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 155. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 156. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='23'
 157. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBGS24'
 158. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=24
 159. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='24'
 160. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=24
 161. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='24'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 162. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=24
 163. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 164. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='24'
 165. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 166. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 167. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 168. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 169. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='24'
 170. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB30'
 171. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=18
 172. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='18'
 173. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=18
 174. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='18'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 175. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=18
 176. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 177. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='18'
 178. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 179. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 180. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 181. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 182. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='18'
 183. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 184. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 185. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='19'
 186. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=19
 187. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='19'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 188. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=19
 189. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 190. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='19'
 191. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=19
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 192. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 193. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'
 194. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=19
 195. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0003'
 196. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=14
 197. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='14'
 198. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=14
 199. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='14'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 200. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 201. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 202. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 203. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 204. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 205. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 206. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 207. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 208. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0003'
 209. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=6
 210. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='6'
 211. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=6
 212. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='6'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 213. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 214. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 215. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 216. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 217. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 218. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 219. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 220. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 221. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 222. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 223. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='5'
 224. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 225. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='5'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 226. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 227. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 228. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 229. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=5
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 230. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 231. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 232. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=5
 233. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 234. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0004'
 235. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=7
 236. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='7'
 237. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=7
 238. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='7'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 239. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 240. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 241. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 242. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 243. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 244. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 245. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 246. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='7'
 247. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0002'
 248. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=13
 249. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='13'
 250. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 251. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='13'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 252. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=13
 253. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 254. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='13'
 255. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=13
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 256. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 257. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='13'
 258. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=13
 259. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 260. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0001'
 261. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=12
 262. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='12'
 263. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=12
 264. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='12'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 265. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=12
 266. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 267. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 268. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 269. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 270. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 271. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 272. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='12'
 273. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0004'
 274. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=15
 275. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='15'
 276. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=15
 277. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='15'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 278. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 279. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 280. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 281. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 282. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 283. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 284. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 285. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='15'
 286. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0006'
 287. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=8
 288. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='8'
 289. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=8
 290. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='8'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 291. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 292. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569093092' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 293. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 294. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 295. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 296. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 297. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 298. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'
 299. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 300. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'sklep'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering
 301. SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id AS cid, category_parent_id AS pid,list_order, category_publish
                                                 
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category.category_publish='Y'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
 302. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 303. SELECT published
    FROM jos_modules
    WHERE module='mod_virtuemart_cart'
 304. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE (jos_vm_product.product_parent_id='' OR jos_vm_product.product_parent_id='0')
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_special='Y'
    ORDER BY RAND()
    LIMIT 0, 2
 305. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 306. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 307. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 308. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 309. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 310. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 311. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 312. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak