Twoje konto Jakies bajery

(jestem spiacy)

49.39z
229.00z
HomeSzopPsySzelki

Szelki

Sortuj według:

Szelki

Zapytaj o cenę


[Szczegóły produktu...]
Średnia ocena klientów:
0 stars  Suma głosów: 0

Zapytaj o cenę


[Szczegóły produktu...]
Średnia ocena klientów:
0 stars  Suma głosów: 0


 • «« Start
 • « Poprzednia
 • 1
 • Następna »
 • Koniec »»
Wyniki 1 - 2 z 2

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.017 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.033 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.119 seconds, 3.32 MB
Application afterRender: 0,292 seconds, 4,08 MB

Zużycie pamięci

4309608

Zapytań do bazy danych: 315

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'evdm3jgh42vvqc44pqjm2cgch3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571083466' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'evdm3jgh42vvqc44pqjm2cgch3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'evdm3jgh42vvqc44pqjm2cgch3','1571084666','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 84)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 11. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 12. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 13. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 14. SELECT module_id, module_name
    FROM jos_vm_module
    ORDER BY module_name
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 18. SELECT COUNT(DISTINCT `jos_vm_product`.`product_sku`) AS num_rows
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=4
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
 19. SELECT category_id, category_name
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='4'
 20. SELECT category_id, category_description
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='4'
 21. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='4'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 22. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='4'
    AND jos_vm_category.category_id='4'
 23. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='19'
    AND jos_vm_category.category_id='19'
 24. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 25. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=4
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 20
 26. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=10
 27. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='10'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 28. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=10
 29. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 30. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 31. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 32. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 33. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 34. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 35. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 36. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 37. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 38. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 39. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=10
 40. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 41. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=10
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 42. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=10
 43. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 44. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=10
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 45. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 46. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 47. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='10'
 48. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=11
 49. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='11'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 50. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=11
 51. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 52. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='11'
 53. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 54. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 55. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 56. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 57. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='11'
 58. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 59. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 60. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=11
 61. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=11
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 62. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=11
 63. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 64. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=11
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 65. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='11'
 66. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 67. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='11'
 68. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 84 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 69. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id=''
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    ORDER BY product_name DESC
 70. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SZE0002'
 71. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=11
 72. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='11'
 73. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 74. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 75. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 76. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=11
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 77. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='11'
 78. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SZE0001'
 79. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=10
 80. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='10'
 81. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 82. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 83. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 84. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 85. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 86. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (czarne)'
 87. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=34
 88. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='34'
 89. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 90. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='34'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 91. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=34
 92. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 93. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='34'
 94. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=34
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 95. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=34
 96. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='34'
 97. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=34
 98. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 99. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W28/L32 (czarne)'
 100. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=32
 101. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='32'
 102. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 103. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='32'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 104. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=32
 105. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 106. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='32'
 107. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=32
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 108. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 109. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='32'
 110. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=32
 111. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 112. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCCH30'
 113. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=17
 114. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='17'
 115. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=17
 116. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='17'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 117. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=17
 118. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 119. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='17'
 120. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 121. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 122. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 123. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 124. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='17'
 125. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT29'
 126. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=21
 127. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='21'
 128. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=21
 129. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='21'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 130. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=21
 131. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 132. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='21'
 133. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 134. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 135. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 136. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 137. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='21'
 138. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT28'
 139. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 140. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='20'
 141. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=20
 142. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='20'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 143. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=20
 144. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 145. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='20'
 146. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 147. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 148. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 149. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 150. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='20'
 151. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBP30'
 152. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=23
 153. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='23'
 154. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=23
 155. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='23'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 156. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=23
 157. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 158. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='23'
 159. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 160. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 161. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 162. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 163. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='23'
 164. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBJ28'
 165. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=22
 166. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='22'
 167. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=22
 168. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='22'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 169. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=22
 170. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 171. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='22'
 172. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 173. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 174. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 175. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 176. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='22'
 177. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBGS24'
 178. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=24
 179. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='24'
 180. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=24
 181. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='24'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 182. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=24
 183. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 184. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='24'
 185. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 186. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 187. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 188. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 189. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='24'
 190. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 191. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 192. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='19'
 193. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=19
 194. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='19'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 195. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=19
 196. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 197. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='19'
 198. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=19
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 199. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 200. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'
 201. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=19
 202. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0003'
 203. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=14
 204. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='14'
 205. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=14
 206. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='14'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 207. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 208. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 209. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 210. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 211. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 212. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 213. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 214. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 215. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0001'
 216. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=4
 217. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='4'
 218. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=4
 219. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='4'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 220. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 221. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 222. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 223. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 224. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 225. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 226. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 227. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='4'
 228. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0003'
 229. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=6
 230. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='6'
 231. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=6
 232. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='6'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 233. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 234. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 235. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 236. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 237. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 238. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 239. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 240. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 241. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0004'
 242. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=7
 243. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='7'
 244. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=7
 245. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='7'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 246. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 247. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 248. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 249. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 250. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 251. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 252. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 253. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='7'
 254. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0001'
 255. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=12
 256. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='12'
 257. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=12
 258. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='12'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 259. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=12
 260. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 261. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 262. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 263. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 264. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 265. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 266. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='12'
 267. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBRSW0001'
 268. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=16
 269. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='16'
 270. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=16
 271. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='16'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 272. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 273. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 274. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 275. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 276. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 277. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 278. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 279. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='16'
 280. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0006'
 281. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=8
 282. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='8'
 283. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=8
 284. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='8'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 285. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 286. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084666' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 287. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 288. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 289. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 290. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 291. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 292. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'
 293. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 294. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'sklep'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering
 295. SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id AS cid, category_parent_id AS pid,list_order, category_publish
                                                 
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category.category_publish='Y'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
 296. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 297. SELECT published
    FROM jos_modules
    WHERE module='mod_virtuemart_cart'
 298. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE (jos_vm_product.product_parent_id='' OR jos_vm_product.product_parent_id='0')
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_special='Y'
    ORDER BY RAND()
    LIMIT 0, 2
 299. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 300. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 301. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='5'
 302. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 303. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='5'
    AND (start_date<='1571084667' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 304. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 305. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571084667' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 306. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 307. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=5
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 308. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 309. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 310. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=5
 311. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 312. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 313. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 314. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 315. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak