Szukasz obroy dla psa? Tutaj znajdziesz rnego rodzaju obroe skrzane, parcian, wzmacnian, ozdobne, uzdowe i rowe.Internetowy sklep zoologiczny dogszop.pl - najlepsze obroe w kraju.Sortuj według:

131.70z


49.39z   

 • «« Start
 • « Poprzednia
 • 1
 • Następna »
 • Koniec »»


Wyświetl #  
Wyniki 1 - 10 z 10

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.331 seconds, 3.43 MB
Application afterRender: 0,380 seconds, 3,92 MB

Zużycie pamięci

4150232

Zapytań do bazy danych: 225

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2boq8gfprm95jc7vn26hstv500'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571082480' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2boq8gfprm95jc7vn26hstv500'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '2boq8gfprm95jc7vn26hstv500','1571083680','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 113)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 11. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 12. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 13. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 14. SELECT module_id, module_name
    FROM jos_vm_module
    ORDER BY module_name
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 18. SELECT COUNT(DISTINCT `jos_vm_product`.`product_sku`) AS num_rows
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=2
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
 19. SELECT category_id, category_name
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='2'
 20. SELECT category_id, category_description
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='2'
 21. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='2'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 22. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 23. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='2'
    AND jos_vm_category.category_id='2'
 24. SELECT category_id, category_name,category_parent_id, category_child_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='19'
    AND jos_vm_category.category_id='19'
 25. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=2
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 20
 26. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=8
 27. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='8'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 28. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 29. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 30. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 31. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 32. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 33. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 34. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 35. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 36. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'
 37. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 38. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 39. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=8
 40. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 41. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=8
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 42. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 43. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 44. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=8
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 45. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 46. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 47. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='8'
 48. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=15
 49. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='15'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 50. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 51. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 52. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 53. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 54. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 55. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 56. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 57. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='15'
 58. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 59. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 60. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=15
 61. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=15
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 62. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 63. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 64. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=15
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 65. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 66. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 67. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='15'
 68. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=16
 69. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='16'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 70. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 71. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 72. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 73. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 74. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 75. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 76. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 77. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='16'
 78. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 79. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 80. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=16
 81. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=16
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 82. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 83. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 84. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=16
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 85. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 86. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 87. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='16'
 88. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=12
 89. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='12'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 90. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=12
 91. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 92. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 93. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 94. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 95. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 96. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 97. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='12'
 98. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 99. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 100. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=12
 101. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=12
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 102. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=12
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 103. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 104. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 105. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='12'
 106. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 107. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='13'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 108. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=13
 109. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 110. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='13'
 111. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=13
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 112. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 113. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='13'
 114. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 115. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=13
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 116. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=13
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 117. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='13'
 118. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 119. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='13'
 120. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=13
 121. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 122. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=4
 123. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='4'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 124. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 125. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 126. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 127. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 128. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 129. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 130. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 131. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='4'
 132. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 133. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 134. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=4
 135. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=4
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 136. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 137. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 138. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=4
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 139. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 140. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 141. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='4'
 142. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 143. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='5'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 144. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 145. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 146. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 147. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=5
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 148. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 149. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 150. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 151. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=5
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 152. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 153. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 154. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=5
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 155. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 156. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 157. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='5'
 158. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=5
 159. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 160. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=6
 161. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='6'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 162. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 163. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 164. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 165. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 166. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 167. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 168. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 169. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 170. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 171. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 172. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=6
 173. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=6
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 174. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 175. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 176. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=6
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 177. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 178. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 179. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='6'
 180. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=7
 181. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='7'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 182. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 183. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 184. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 185. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 186. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 187. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 188. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 189. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='7'
 190. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 191. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 192. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=7
 193. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=7
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 194. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 195. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 196. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=7
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 197. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 198. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 199. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='7'
 200. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=14
 201. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='14'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 202. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 203. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1571083680' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1571009760' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 204. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 205. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 206. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 207. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 208. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 209. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 210. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 211. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 212. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=14
 213. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=14
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 214. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 215. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 216. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=14
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 217. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 218. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 219. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='14'
 220. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 113 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 221. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 222. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'sklep'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering
 223. SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id AS cid, category_parent_id AS pid,list_order, category_publish
                                                 
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category.category_publish='Y'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
 224. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 225. SELECT published
    FROM jos_modules
    WHERE module='mod_virtuemart_cart'

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak