Twoje konto Jakies bajery

(jestem spiacy)

49.39z
229.00z
HomeSzop

Przeglądaj

Sortuj według:

131.70z


49.39z
229.00z
1 099.00z

189.00zWyświetl #  
Wyniki 1 - 20 z 26

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.004 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.057 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.131 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.990 seconds, 3.62 MB
Application afterRender: 1,478 seconds, 4,29 MB

Zużycie pamięci

4533512

Zapytań do bazy danych: 579

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e8e7jmno558ob9cdl9sqc04gd1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1558861907' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e8e7jmno558ob9cdl9sqc04gd1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e8e7jmno558ob9cdl9sqc04gd1','1558863107','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 84)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 11. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 12. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 13. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 14. SELECT module_id, module_name
    FROM jos_vm_module
    ORDER BY module_name
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 18. SELECT COUNT(DISTINCT `jos_vm_product`.`product_sku`) AS num_rows
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
 19. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 20. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 20
 21. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=8
 22. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='8'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 23. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 24. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 25. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 26. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 27. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 28. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 29. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 30. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 31. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'
 32. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 33. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 34. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=8
 35. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 36. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=8
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 37. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 38. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 39. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=8
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 40. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 41. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 42. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='8'
 43. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=12
 44. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='12'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 45. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=12
 46. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 47. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 48. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 49. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 50. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 51. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 52. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='12'
 53. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 54. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 55. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=12
 56. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=12
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 57. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=12
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 58. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='12'
 59. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 60. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='12'
 61. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=15
 62. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='15'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 63. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 64. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 65. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 66. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 67. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 68. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 69. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 70. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='15'
 71. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 72. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 73. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=15
 74. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=15
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 75. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 76. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 77. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=15
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 78. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 79. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 80. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='15'
 81. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=16
 82. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='16'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 83. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 84. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 85. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 86. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 87. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 88. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 89. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 90. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='16'
 91. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 92. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 93. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=16
 94. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=16
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 95. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 96. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 97. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=16
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 98. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 99. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 100. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='16'
 101. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 102. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='13'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 103. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=13
 104. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 105. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='13'
 106. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=13
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 107. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 108. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='13'
 109. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 110. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=13
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 111. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=13
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 112. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='13'
 113. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 114. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='13'
 115. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=13
 116. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 117. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=4
 118. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='4'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 119. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 120. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 121. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 122. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 123. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 124. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 125. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 126. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='4'
 127. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 128. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 129. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=4
 130. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=4
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 131. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 132. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 133. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=4
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 134. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 135. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 136. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='4'
 137. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 138. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='5'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 139. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 140. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 141. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 142. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=5
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 143. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 144. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 145. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 146. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=5
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 147. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 148. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 149. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=5
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 150. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 151. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 152. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='5'
 153. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=5
 154. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 155. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=6
 156. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='6'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 157. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 158. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 159. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 160. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 161. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 162. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 163. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 164. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 165. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 166. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 167. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=6
 168. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=6
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 169. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 170. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 171. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=6
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 172. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 173. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 174. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='6'
 175. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=7
 176. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='7'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 177. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 178. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 179. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 180. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 181. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 182. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 183. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 184. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='7'
 185. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 186. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 187. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=7
 188. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=7
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 189. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=7
 190. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 191. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=7
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 192. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='7'
 193. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 194. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='7'
 195. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=14
 196. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='14'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 197. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 198. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 199. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 200. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 201. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 202. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 203. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 204. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 205. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 206. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 207. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=14
 208. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=14
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 209. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 210. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 211. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=14
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 212. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 213. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 214. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='14'
 215. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=19
 216. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='19'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 217. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=19
 218. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 219. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='19'
 220. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=19
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 221. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 222. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'
 223. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 224. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=19
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 225. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=19
 226. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 227. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=19
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 228. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='19'
 229. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 230. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='19'
 231. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=19
 232. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=18
 233. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='18'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 234. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=18
 235. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 236. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='18'
 237. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 238. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 239. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 240. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 241. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='18'
 242. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 243. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 244. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=18
 245. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=18
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 246. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=18
 247. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 248. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=18
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 249. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='18'
 250. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 251. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='18'
 252. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=24
 253. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='24'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 254. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=24
 255. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 256. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='24'
 257. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 258. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 259. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 260. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 261. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='24'
 262. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 263. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 264. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=24
 265. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=24
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 266. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=24
 267. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 268. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=24
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 269. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='24'
 270. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 271. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='24'
 272. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=22
 273. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='22'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 274. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=22
 275. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 276. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='22'
 277. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 278. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 279. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 280. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 281. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='22'
 282. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 283. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 284. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=22
 285. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=22
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 286. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=22
 287. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 288. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=22
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 289. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='22'
 290. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 291. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='22'
 292. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=23
 293. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='23'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 294. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=23
 295. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 296. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='23'
 297. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 298. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 299. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 300. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 301. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='23'
 302. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 303. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 304. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=23
 305. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=23
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 306. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=23
 307. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 308. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=23
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 309. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='23'
 310. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 311. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='23'
 312. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=20
 313. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='20'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 314. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=20
 315. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 316. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='20'
 317. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 318. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 319. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 320. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 321. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='20'
 322. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 323. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 324. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=20
 325. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=20
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 326. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=20
 327. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 328. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=20
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 329. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='20'
 330. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 331. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='20'
 332. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=21
 333. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='21'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 334. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=21
 335. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 336. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='21'
 337. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 338. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 339. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 340. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 341. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='21'
 342. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 343. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 344. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=21
 345. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=21
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 346. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=21
 347. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 348. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=21
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 349. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='21'
 350. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 351. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='21'
 352. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=17
 353. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='17'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 354. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=17
 355. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 356. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='17'
 357. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 358. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 359. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 360. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 361. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='17'
 362. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 363. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=17
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 364. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=17
 365. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=17
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 366. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=17
 367. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 368. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=17
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 369. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='17'
 370. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 371. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='17'
 372. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=37
 373. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='37'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 374. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=37
 375. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 376. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='37'
 377. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=37
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 378. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=37
 379. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='37'
 380. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=37
 381. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=37
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 382. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=37
 383. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 384. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=37
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 385. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='37'
 386. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 387. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='37'
 388. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=37
 389. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=37
 390. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 391. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='32'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 392. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=32
 393. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863108' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 394. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='32'
 395. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=32
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 396. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 397. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='32'
 398. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 399. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=32
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 400. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=32
 401. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 402. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=32
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 403. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='32'
 404. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 405. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='32'
 406. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=32
 407. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 408. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 84 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 409. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id=''
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    ORDER BY product_name DESC
 410. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SZE0001'
 411. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=10
 412. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='10'
 413. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=10
 414. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='10'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 415. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=10
 416. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 417. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='10'
 418. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 419. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 420. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 421. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=10
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 422. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='10'
 423. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (coyote brown)'
 424. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=36
 425. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='36'
 426. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=36
 427. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='36'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 428. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=36
 429. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 430. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='36'
 431. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=36
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 432. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=36
 433. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='36'
 434. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=36
 435. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=36
 436. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (czarne)'
 437. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=34
 438. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='34'
 439. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 440. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='34'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 441. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=34
 442. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 443. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='34'
 444. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=34
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 445. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=34
 446. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='34'
 447. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=34
 448. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 449. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W30/L34 (czarne)'
 450. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=33
 451. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='33'
 452. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 453. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='33'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 454. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=33
 455. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1558863109' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1558827360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 456. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='33'
 457. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=33
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 458. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=33
 459. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='33'
 460. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=33
 461. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 462. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W28/L32 (czarne)'
 463. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=32
 464. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='32'
 465. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 466. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='32'
 467. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=32
 468. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 469. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT28'
 470. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 471. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='20'
 472. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 473. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 474. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 475. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 476. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='20'
 477. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBJ28'
 478. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=22
 479. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='22'
 480. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 481. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 482. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 483. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 484. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='22'
 485. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBGS24'
 486. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=24
 487. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='24'
 488. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 489. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 490. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 491. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=24
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 492. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='24'
 493. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 494. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 495. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='19'
 496. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 497. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'
 498. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0003'
 499. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=14
 500. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='14'
 501. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 502. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 503. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 504. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 505. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 506. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0003'
 507. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=6
 508. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='6'
 509. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 510. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 511. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 512. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 513. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 514. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 515. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 516. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='5'
 517. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 518. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 519. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0004'
 520. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=7
 521. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='7'
 522. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 523. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 524. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 525. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=7
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 526. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='7'
 527. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0002'
 528. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=13
 529. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='13'
 530. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=13
 531. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='13'
 532. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=13
 533. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=13
 534. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0001'
 535. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=12
 536. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='12'
 537. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 538. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 539. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 540. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=12
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 541. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='12'
 542. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0004'
 543. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=15
 544. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='15'
 545. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 546. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 547. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 548. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 549. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='15'
 550. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBRSW0001'
 551. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=16
 552. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='16'
 553. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 554. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 555. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 556. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 557. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='16'
 558. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0006'
 559. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=8
 560. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='8'
 561. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 562. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 563. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 564. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 565. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'
 566. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 567. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'sklep'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering
 568. SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id AS cid, category_parent_id AS pid,list_order, category_publish
                                                 
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category.category_publish='Y'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
 569. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 570. SELECT published
    FROM jos_modules
    WHERE module='mod_virtuemart_cart'
 571. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE (jos_vm_product.product_parent_id='' OR jos_vm_product.product_parent_id='0')
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_special='Y'
    ORDER BY RAND()
    LIMIT 0, 2
 572. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 573. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 574. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 575. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 576. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB26'
 577. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 578. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=19
 579. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='19'

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak