HomeSklep

Kategorie


Szop wita was serdecznie, cieszymy si, e zagocilicie na naszej witrynie. Produkty znajdziecie kierujc si nazwami kategorii, klikajc na ikony lub uywajc opcji szukaj.

W naszym sklepie dla psw znajdziesz z dnia na dzie coraz wicej produktw w bardzo korzystnych cenach. Oprcz karmy znajdziesz najlepsze akcesoria i produkty importowane najwyszej jakoci. Od legowisk dla psa przez budy dla psa a po buciki. Udanych zakupw yczy dogszop.pl!

Pomcie Szopowi prowadzi szop...

Wybrane produkty:

189.00z
189.00z
189.00z
189.00z
Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
49.39z
Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.054 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.108 seconds, 2.00 MB
Application afterDispatch: 0.159 seconds, 3.06 MB
Application afterRender: 0,215 seconds, 3,57 MB

Zużycie pamięci

4205336

Zapytań do bazy danych: 237

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vbbpvmtmh5a4f4vvn9jooj7840'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1569093305' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vbbpvmtmh5a4f4vvn9jooj7840'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vbbpvmtmh5a4f4vvn9jooj7840','1569094505','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 107)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 11. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 12. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 13. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 14. SELECT module_id, module_name
    FROM jos_vm_module
    ORDER BY module_name
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='0'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 17. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 18. SELECT `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
    AND `payment_enabled`='Y'
 19. SELECT `payment_enabled`, `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
 20. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 107 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 21. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 22. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'sklep'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering
 23. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 24. SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id AS cid, category_parent_id AS pid,list_order, category_publish
                                                 
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category.category_publish='Y'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
 25. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 26. SELECT published
    FROM jos_modules
    WHERE module='mod_virtuemart_cart'
 27. SELECT *
    FROM jos_modules AS m
    WHERE m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( m.title='Produkty' )  
    AND m.published = 1
    ORDER BY ordering
    LIMIT 1
 28. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id=''
    AND vendor_id='1'
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    ORDER BY product_name DESC
 29. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W38/L34 (czarne)'
 30. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=35
 31. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='35'
 32. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=35
 33. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='35'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 34. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=35
 35. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 36. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='35'
 37. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 38. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=35
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 39. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=35
 40. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='35'
 41. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=35
 42. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=35
 43. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W34/L36 (czarne)'
 44. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=34
 45. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='34'
 46. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 47. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='34'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 48. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=34
 49. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 50. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='34'
 51. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=34
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 52. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=34
 53. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='34'
 54. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=34
 55. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=34
 56. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W30/L34 (czarne)'
 57. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=33
 58. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='33'
 59. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 60. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='33'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 61. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=33
 62. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 63. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='33'
 64. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=33
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 65. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=33
 66. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='33'
 67. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=33
 68. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=33
 69. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='SPODNIE Bojwki 5.11 W28/L32 (czarne)'
 70. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=32
 71. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='32'
 72. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 73. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='32'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 74. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=32
 75. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 76. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='32'
 77. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=32
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 78. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=32
 79. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='32'
 80. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=32
 81. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=32
 82. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT29'
 83. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=21
 84. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='21'
 85. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=21
 86. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='21'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 87. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=21
 88. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 89. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='21'
 90. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 91. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 92. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 93. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=21
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 94. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='21'
 95. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBYT28'
 96. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 97. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='20'
 98. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=20
 99. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='20'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 100. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=20
 101. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 102. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='20'
 103. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 104. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 105. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 106. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=20
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 107. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='20'
 108. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBP30'
 109. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=23
 110. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='23'
 111. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=23
 112. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='23'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 113. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=23
 114. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 115. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='23'
 116. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 117. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 118. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 119. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=23
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 120. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='23'
 121. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBJ28'
 122. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=22
 123. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='22'
 124. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=22
 125. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='22'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 126. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=22
 127. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 128. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='22'
 129. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 130. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 131. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 132. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=22
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 133. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='22'
 134. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='RCBB30'
 135. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=18
 136. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='18'
 137. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=18
 138. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='18'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 139. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=18
 140. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 141. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='18'
 142. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 143. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 144. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 145. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=18
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 146. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='18'
 147. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0003'
 148. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=14
 149. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='14'
 150. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=14
 151. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='14'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 152. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=14
 153. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 154. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='14'
 155. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 156. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 157. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 158. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=14
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 159. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='14'
 160. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0001'
 161. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=4
 162. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='4'
 163. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=4
 164. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='4'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 165. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=4
 166. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 167. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='4'
 168. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 169. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 170. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 171. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=4
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 172. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='4'
 173. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0003'
 174. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=6
 175. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='6'
 176. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=6
 177. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='6'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 178. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=6
 179. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 180. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='6'
 181. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 182. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 183. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 184. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=6
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 185. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='6'
 186. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0002'
 187. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=5
 188. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='5'
 189. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 190. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='5'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 191. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=5
 192. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 193. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='5'
 194. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=5
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 195. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=5
 196. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='5'
 197. SELECT `product_id`
    FROM `jos_vm_product_attribute_sku`
    WHERE `product_id`=5
 198. SELECT `attribute`,`custom_attribute`
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=5
 199. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBR0004'
 200. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=15
 201. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='15'
 202. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=15
 203. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='15'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 204. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=15
 205. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 206. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='15'
 207. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 208. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 209. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 210. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=15
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 211. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='15'
 212. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='OBRSW0001'
 213. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=16
 214. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='16'
 215. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=16
 216. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='16'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 217. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=16
 218. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 219. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='16'
 220. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 221. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 222. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 223. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=16
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 224. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='16'
 225. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='0006'
 226. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=8
 227. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='8'
 228. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=8
 229. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='8'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 230. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=8
 231. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1569094506' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1569022560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 232. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='8'
 233. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 234. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 235. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 236. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=8
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 237. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='8'

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak