HomeRasy

DOG ARGENTYSKI

Drukuj PDF

FCI: 292 Grupa: II.2.1

Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy grskie i do byda, pozostae rasy. Molosy. Mastify.

Inne nazwy: Dogo Argentino
Kraj pochodzenia: Argentyna
Odmiany barwne:
Popularno:
Wysoko w kbie:

Wzorzec FCI nr 292

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna.

DATA PUBLIKACJI OBOWIZUJCEGO WZORCA: 29.01.1999.


PRZEZNACZENIE: Do polowa na grub zwierzyn.


KLASYFIKACJA FCI: Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie, rasy pokrewne.

Sekcja 2.1 Molosy, typ dogowaty.

Nie podlegaj prbom pracy.


KRTKI RYS HISTORYCZNY: Miejscem pochodzenia rasy jest prowincja Kordoba, w centralnej czci Argentyny. Twrc rasy by znany lekarz, czonek starego miejscowego rodu, Dr Antonio Nores Martinez. W 1928 roku jego zamiowanie do psw, bdce zapewne tradycj rodzinn, zaowocowao stworzeniem podwalin oraz opracowaniem wzorca nowej rasy, ktr nazwa Dogo Argentino. Swoj prac opar na metodycznym krzyowaniu wielu psw rasowych z lokalnymi ?psami bojowymi z Kordoby?, bardzo mocnymi, penymi temperamentu, ale o nieustabilizowanym pokroju i psychice. Ta lokalna rasa bya efektem krzywek midzy mastifami, buldogami i bull terierami, powszechnie znana i wysoko ceniona przez wielbicieli psich walk, bardzo popularnej rozrywki w owym czasie we wszystkich sferach. Szczegowe i kompleksowe badania oraz selekcja prowadzona przez Dr Nores Martineza w kolejnych wyhodowanych pokoleniach, pozwolia mu na zrealizowanie swojego zamierzenia, stworzenia pierwszej ?rodziny?. Na pocztku, traktowano now ras jako psy do walk, jednak gdy Dr. Nores Martinez zabra ze sob swoje psy na polowanie, gdzie wykazay zrczno, do szybko stay si psami myliwskimi na grubego zwierza. Z biegiem czasu, zdolnoci adaptacyjne ujawniy wszechstronno tych psw. Stay si one zarwno wietnymi psami towarzyszcymi i chronicymi swojego pana, jak i doskonaymi, dzielnymi psami myliwskimi na dziki, pekari, pumy i inne drapieniki wystpujce na rozlegych i rnorodnych terenach Argentyny. Harmonia budowy, wywaenie i doskonae uminienie tworz z tych psw doskonaych towarzyszy w dugich wdrwkach w kadych warunkach atmosferycznych, a take nieustpliwych w pogoni za zdobycz. 21 maja 1964 rasa zostaa uznana przez Zwizek Kynologiczny Argentyny i otwarto dla niej ksig rodowodow. W roku 1973 (31.07) dziki wielkiej pasji, pracy i zaangaowaniu dr Augustina Nores Martineza, brata i spadkobiercy twrcy rasy, FCI uznao i zarejestrowao t pierwsz i jedyn jak dotd argentysk ras.

WYGLD OGLNY: Typowy molos, proporcjonalny, bez cech gigantyzmu. Jego wygld jest peen harmonii i siy, widoczne plastyczne uminienie, ciao pokryte elastyczn przylegajc skr. Ruch spokojny, ale sprysty, zdradzajcy jego inteligencj i moliwo szybkiej reakcji oraz jego z natury radosne usposobienie. Miy i oddany, frapujcy swoim biaym umaszczeniem, zbudowany jak prawdziwy atleta.

ISTOTNE PROPORCJE: Jak u zwierzt mesomorficznych, aden element nie dominuje nad pozostaymi, ciao charakteryzuje harmonia i wywaenie. Kufa i czaszka rwnej dugoci. Wysoko w kbie rwna wysokoci w zadzie. Gboko klatki piersiowej rwna 50% wysokoci w kbie. Dugo ciaa o 10% wiksza ni wysoko w kbie.

USPOSOBIENIE: Pogodny, otwarty, wraliwy, przyjacielski, niezbyt haaliwy pies, zawsze wiadomy swojej siy. Nie powinien nigdy by agresywny, tej cechy naley szczeglnie przestrzega. Nie toleruje osobnikw tej samej pci na swoim terytorium, cecha czstsza u samcw. W roli psa myliwskiego jest bystry, cichy, odwany i waleczny.

GOWA: Sprawia wraenie mocnej i silnej, agodna w liniach, pozbawiona ostrych konturw. Grna linia wklso-wypuka: wypuka czaszka dziki wyranym miniom, lekko wklsa trzewioczaszka. Poczenie gowy z szyj to mocny, uminiony uk.

MZGOCZASZKA:
Czaszka: Zwarta, wysklepiona zarwno z profilu jak i ogldana z przodu. Wyrane uki jarzmowe tworz due wklnicia w skroniach wypenione plastycznymi miniami. Silnie rozwinite minie karku sprawiaj, e guz potyliczny jest mao widoczny. Bruzda czoowa sabo zaznaczona.
Stop: Lekko zaznaczony, jako przejcie od wypukej czaszki do lekko wklsej kufy. Mocno zaznaczone uki nadoczodoowe sprawiaj, e z profilu stop wydaje si wyrany.

TRZEWIOCZASZKA: Tej samej dugoci co mzgoczaszka.
Nos: O duych nozdrzach. Czarny. Widziany z profilu lekko uniesiony, jako zakoczenie wklsoci kufy. Front nosa prosty, prostopady, w linii krawdzi uchwy lub nieznacznie przesunity do przodu.
Kufa: Mocna, nieco dusza ni gbsza, szeroka, jedynie lekko zwajca si. Grna linia nieco wklsa, co jest charakterystyczn cech Doga Argentyskiego.
Wargi/Fafle: Umiarkowanie grube, krtkie i przylegajce. Luny kt wargowy, podana czarna pigmentacja.
Szczki/Zgryz/Zby: Mocne dobrze zachodzce na siebie, bez przodo- czy tyozgryzu. Szczki nieznacznie, rwnomiernie zwajce si. Zapewniaj maksymalny chwyt. Zby due, dobrze wyksztacone, osadzone w linii, czyste bez prchnicy. Podane kompletne uzbienie, ale waniejsze regularne ustawienie zbw. Dopuszczalny zarwno zgryz cgowy jak i noycowy.
Policzki: Due, relatywnie paskie, pozbawione fad, wybrzusze i rzebienia, pokryte mocn skr.
Oczy: Ciemne lub orzechowe, chronione przez pigmentowane powieki, ale brak pigmentacji nie jest wad. W ksztacie migdaw, szeroko osadzone, na redniej wysokoci. Wyraz oczu ywy i czujny, ale jednoczenie wyjtkowo twardy, zwaszcza u psw.
Uszy: Osadzone wysoko na bokach gowy, szeroko, tak jak szeroko czaszki. Kopiowane w ksztacie trjkta o bokach nie duszych ni 50% dugoci przedniej krawdzi naturalnego ucha. Jeli nieskracane, s redniej dugoci, szerokie, grube, paskie o zaokrglonych kocach. Pokryte gadkim wosem, nieco krtszym ni na tuowiu; niewielkie plamy na uszach dopuszczalne. Uszy w spoczynku przylegaj do policzkw, w podnieceniu na wp uniesione.

SZYJA: redniej dugoci, mocna i wysoko noszona, dobrze uminiona, lekko wysklepiona. W ksztacie citego stoka, poczona z gow uminionym karkiem ukrywajcym wszystkie koci, szerok nasad poczona z klatk piersiow. Pokryta grub, elastyczn skr, mniej przylegajc ni na reszcie ciaa. Pod brod delikatne fady skry, ale nie zwisajce. Wos w tej czci nieco duszy ni na reszcie tuowia.

TUW: Dugo tuowia (mierzona od mostka do guza kulszowego) jest dusza o 10% ni wysoko w kbie.
Grna linia: Pozioma; kb i zad na tej samej wysokoci.
Kb: Duy i wysoki.
Grzbiet: Mocny, silnie rozwinite minie tworz nieznaczne wysklepienie w partii ldwiowej.
Ldwie: Mocne, ukryte pod w peni rozwinitymi miniami, ktre tworz nieznaczn bruzd wzdu krgosupa. Nieco krtsze od partii grzbietowej, nieznacznie wznoszce si w stron zadu. Grna linia nabiera swojego charakteru dopiero u dorosych psw, ktrych minie grzbietu i ldwi s w peni rozwinite, wczeniej grna linia jest nieco spaszczona.
Zad: redniej dugoci, szeroki i muskularny; nieznacznie widoczne guzy kulszowe i biodrowe. Szeroko rwna lub nieznacznie mniejsza ni szeroko klatki piersiowej; nachylony pod ktem ~30 w stosunku do poziomu, linia zadu opadajca w ksztacie uku w kierunku nasady ogona.
Klatka piersiowa: Szeroka i gboka. Rkoje mostka na wysokoci stawu barkowego, a linia mostka na wysokoci okcia; ebra dugie umiarkowanie wysklepione.
Brzuch: Nieznacznie podcignity, nigdy w takim stopniu jak u greyhounda; uminiony tak samo dobrze jak pachwiny i ldwie.

OGON: Osadzony umiarkowanie wysoko, pod ktem 45 w stosunku do grnej linii. W ksztacie szabli, gruby i dugi, sigajcy do stawu skokowego, ale nie niej. W spoczynku zwisa naturalnie, w podnieceniu trzymany nieznacznie powyej grnej linii, ?pracujcy? na boki. W ruchu noszony na przedueniu grnej linii lub nieznacznie powyej.

KOCZYNY PRZEDNIE: Mocne jak pozostae partie ciaa, o solidnym kocu i uminieniu, proporcjonalne do wielkoci psa. Ogldane ze wszystkich stron proste i rwnolegle ustawione.
opatki: Proporcjonalne, bardzo mocne, doskonale, lecz nie przesadnie uminione. opatki ustawione pod ktem 45 w stosunku do poziomu.
Ramiona: redniej dugoci, proporcjonalne do caoci. Mocne i bardzo uminione, ustawione pod ktem 45 w stosunku do poziomu.
okcie: Mocne, pokryte mocn bardzo spryst skra, pozbawion fad i zmarszczek. Przylegajce do tuowia, wygldajce jakby byy jego czci.
Przedrami: Tej samej dugoci co rami, pionowe, proste o mocnej koci, dobrze uminione.
Nadgarstek: Mocny, w linii przedramienia, bez wystajcych koci czy fadw skrnych.
rdrcze: Nieznacznie spaszczone, o dobrym kocu, nachylone pod ktem 70-75 w stosunku do podoa.
apy: Okrge, z mocnymi, krtkimi i zwartymi palcami. Mocne poduszki, pokryte czarn, szorstk w dotyku skr.

KOCZYNY TYLNE: Umiarkowanie ktowane. Mocne, silne, rwnolegle ustawione, dajce wraenie siy i wymaganej sprawnoci. Zapewniajce odpowiedni napd i decydujce o charakterystycznym ruchu.
Uda: Dugo proporcjonalna do caoci, mocne z w peni rozwinitym, plastycznym uminieniem. Kt biodrowo-udowy bliski 100.
Kolana: Ustawione w osi koczyny, kt stawu kolanowego bliski 110.
Podudzie: Mocne, nieco krtsze ni udo, lecz rwnie dobrze uminione.
Staw skokowy i rdstopie: rdstopie krtkie, mocne, pozwalajce na silny napd koczyn. Staw skokowy mocny z dostrzegaln koci pitow. Kt w stawie skokowym 140. rdstopie mocne, prawie w ksztacie walca, prostopade do podoa. Wilcze pazury jeli s, naley usun.
apy: Podobne do przednich, jedynie nieznacznie mniejsze i szersze.

KROK/RUCH: Zwinny i sprysty; z zauwaaln zmian gdy psa co zainteresuje - naprona postawa i szybka reakcja, typowe zachowanie dla rasy. Krok spokojny, wycignity kus, z dobrym wykrokiem i dynamicznym napdem tyu. W galopie wida ca energi i si jak dysponuje pies. Koczyny w ruchu s prowadzone rwnolegle. Inochd niedopuszczalny, traktowany jako powana wada.

SKRA: Jednolita, niezbyt gruba, gadka i elastyczna. Przylegajca do ciaa, nie tworzy fad, jedynie na szyi nieco luniejsza. Skra jak najmniej pigmentowana, z wiekiem jednak coraz wyraniej. Przesadnie pigmentowana skra jest niedopuszczalna. Preferowa naley psy o pigmentowanych wargach i obwdkach oczu.

SZATA:

WOS: Jednolity, krtki, prosty i gadki w dotyku, o dugoci 1,5 do 2 cm. Podszerstek i gsto wosa zalena od klimatu. W klimatach tropikalnych wos jest rzadki i cienki (powodujc, e miejsca pigmentowane skry s widoczne, co nie jest wad). W zimnych klimatach wos jest grubszy i gstszy, czsto z podszerstkiem.

UMASZCZENIE: Cakowicie biae; jedynie jedna czarna albo ciemna plama wok oka jest dopuszczalna, jeli nie pokrywa wicej ni 10% powierzchni gowy. W przypadku dwch psw tej samej klasy, sdzia powinien wybra zawsze bielszego.

WIELKO:
Wysoko w kbie: Psy: 62 do 68 cm,
Suki: 60 do 65 cm

WADY: Kade odstpstwo od wzorca naley traktowa jako wad. Jej ocena powinna by proporcjonalna do stopnia tego odstpstwa.

POWANE WADY:
? Sabo rozwinita muskulatura i lekka ko (wto).
? Sabo pigmentowany nos.
? Luno wiszce wargi.
? Mae, wte lub zniszczone zby. Braki w uzbieniu.
? Zbyt jasne oczy; entropium, ectropium.
? Beczkowata lub paska klatka piersiowa.
? Paskie oebrowanie.
? Przesadnie ktowane koczyny tylne.
? Zbyt dugie rdstopie.
? Nietypowy ruch.
? Obfita pigmentacja skry u modych psw.
? Widoczne niewielkie obszary z kolorowymi wosami.
? Niestabilny temperament.

WADY DYSKWALIFIKUJCE:
? Nos pozbawiony pigmentacji.
? Przodozgryz lub tyozgryz.
? Jasnoniebieskie oczy; oczy nie tej samej barwy (heterochromia).
? Dugi wos.
? aty na tuowiu. Wicej ni jedna ata na gowie.
? Wysoko poniej 60 lub powyej 68 cm.
? Agresywno.

UWAGA: Psy musz mie dwa, normalnie rozwinite jdra, w peni usytuowane w mosznie.


Add a comment
 

DOG KANARYJSKI

Drukuj PDF

Wzorzec FCI nr 343 (Data publikacji obowizujcego wzorca: 04.06.2001)

Kraj pochodzenia: Hiszpania
Przeznaczenie: Pies strujcy, pomagajcy w wypasie byda.

Klasyfikacja FCI:
Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie i rasy pokrewne.
Sekcja 2.1: Molosy, typ dogowaty.

Krtki rys historyczny:

Pies molosowaty, pochodzcy z wysp Teneryfa i Gran Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Rasa pochodzi ze skrzyowania rdzennie kanaryjskich psw pomagajcych przy wypasie byda, zwanych ?majorero?, oraz molosw sprowadzonych pniej na archipelag.


Add a comment
Więcej…
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.033 seconds, 2.01 MB
Application afterDispatch: 0.172 seconds, 3.58 MB
Application afterRender: 0,205 seconds, 3,88 MB

Zużycie pamięci

4100640

Zapytań do bazy danych: 18

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'usmsnbb1euqhqlbsr4nma3hef6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571082555' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'usmsnbb1euqhqlbsr4nma3hef6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'usmsnbb1euqhqlbsr4nma3hef6','1571083755','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 34
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 34
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-10-14 20:09:15' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-10-14 20:09:15' )
    ORDER BY  a.title,  a.created DESC
    LIMIT 0, 4
 12. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 34
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-10-14 20:09:15' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-10-14 20:09:15' )
    ORDER BY  a.title,  a.created DESC
 13. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 14. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 15. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 16. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 17. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 18. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak